KATTUNGEN TIL MAMMA MIA OG DE LUX FØDT 1. MARS.

LADY GAGA

  • 9.uker

  • Vokser.

  • 7.uker

  • 6. uker.

  • Besøk

  • 5,uker

  • 4.uker

  • 3.uker.

  • 17. dager

TO UKER

nyfødt.